Pomáháme s vámi

Nádech 1

Snažíme se o zachování přírodních a kulturních hodnot, o návrat k tradičním českým symbolům, jako jsou řemesla, čisté produkty z přírody, vzájemná pomoc a porozumění. Cítíme společenskou odpovědnost a proto část vašich peněz věnujeme na charitu

Tento rok věnujeme část Vašich peněz společnosti Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů. Rodičem samoživitelem se nestáváme z vlastní vůle, většinou nás k tomuto nelehkému kroku vedou okolnosti a životní situace. A v těchto případech se lze obrátit o pomoc na tuto organizaci. Nádech zajišťuje finanční i materiální pomoc, bezplatné právní poradenství, doučování pro děti, hlídání dětí, linku pomoci, krizová lůžka. Přispět můžete i Vy, více informací najdete zde.

 

ivan-kriz Ivan Kříž