Pomáháme

     Snažíme se o zachování přírodních a kulturních hodnot, o návrat k tradičním českým symbolům, jako jsou řemesla, čisté produkty z přírody, vzájemná pomoc a porozumění. Cítíme společenskou odpovědnost a proto část vašich peněz věnujeme na charitu.

 

Letos jsme se rozhodli věnovat část Vašich peněz Domovu pro seniory "Spáleniště" v Chebu. Domov je certifikovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace a poskytuje pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu.  Přispět můžete i Vy, více informací najdete zde.

DpS1      DpS2

 

 

2023

Milí přátelé, rok se zase nachýlil a je čas udělat radost těm méně šťastným. Letos jsme si vybrali karlovarský kočičí spolek Bezblešek. Poskytuje azyl všem opuštěným kočičkám i kocourkům, nemocným i zraněným. Zařizuje veterinární vyšetření, léčbu, vakcinaci i kastraci. Na jejich stránkách si můžete kočičího kamaráda a budoucího člena rodiny i adoptovat. Pomozte i vy, děkujeme.

bezblesek   bezblesek1   bezblesek5

     

 

2022

Tento rok věnujeme část Vašich peněz společnosti Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů. Rodičem samoživitelem se nestáváme z vlastní vůle, většinou nás k tomuto nelehkému kroku vedou okolnosti a životní situace. A v těchto případech se lze obrátit o pomoc na tuto organizaci. Nádech zajišťuje finanční i materiální pomoc, bezplatné právní poradenství, doučování pro děti, hlídání dětí, linku pomoci, krizová lůžka. Přispět můžete i Vy, více informací najdete zde.

 

logo nádech      Nádech 1     Nádech 3

 

 

2021

Letos jsme si vybrali agenturu domácí péče LADARA v Karlových Varech, která funguje jako pečovatelská služba, osobní asistence, tísňová péče a mobilní hospic s paliativní péči. Jejím cílem je prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemusejí jít do pobytového zařízení. Věří, že domácí péče (HomeCare) je ta nejlepší možnost a my si to myslíme také. 

   

ladara2  ladara1

 

 

2020

Tento rok věnujeme část Vašich peněz obecně prospěšné společnosti Kotec v Mariánských Lázních, která je poskytovatelem společenské pomoci lidem v nepříznivé životní situaci. Věnuje se sociálně vyloučeným lidem, ohroženým rodinám s dětmi, dětem a mládeži opouštějící ústavní péči. Individuální a partnerský přístup ke všem klientům bez rozdílu, důstojnost a profesionalita - to jsou přívlastky, kterými se tato organizace pyšní. Návod, jak se zapojit a přispět najdete zde.

 

kotec-1     kotec-2     

 

 

2019

Letos jsme se rozhodli věnovat část Vašich peněz Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, který pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty. Poskytuje specializovanou paliativní léčbu a péči a zaměřuje se také na domácí hospicovou péči, odlehčovací terénní a pobytové služby. V Hospici Dobrého Pastýře se snoubí domácí prostředí s profesionální službou. Přispět na tuto bohulibou činnost můžete zde.

 

hospic1_small   hospic3_small

 

 

 2018

     Tento rok věnujeme Vaše peníze dětem v dětském domově Paprsek v Mariánských Lázních. Jedná se o zařízení rodinného typu, takže děti mají velkou šanci stát se plnohodnotnými osobnostmi, schopné žít šťastně a poctivě svůj život. Peníze budou použity na nákup ošacení, školních pomůcek a na platbu za zájmové, hudební, výtvarné a sportovní kroužky. Asi není lepší investice na světě, než do budoucnosti dětí...

 

ddml2     ddml1

 

 

2017

     Letos jsme se rozhodli věnovat část vašich peněz na pomoc opuštěným a týraným pejskům. Proto jsme začali podporovat Psí útulek v Mariánských Lázních. Peníze budou použity především pro návrat ztracených a nalezených pejsků zpět do původních rodin, podporu psí adopce z útulků, zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění chybějícího krmiva a dalších potřeb. Duše psů z útulku je často zraněná a zvířata si s sebou do nového domova nesou špatné vzpomínky, ale díky trpělivosti a lásce vše překonají a tisíckrát člověku vše vynahradí.

 

pes 1     pes 2

Pokud budete chtít pomoci, můžete zde.

 

2016     

     Nově podporujeme mentálně, tělesně i sociálně znevýhodněné děti v České republice a to přes společnost Otevřená srdce v nás z.s. Tato společnost pomáhá zajistit rodinám servis v podobě různých kulturních a společenských akcí, přednášek, zájmových kroužků pro děti se zajištěním asistence. Snaží se jim ulevit i finančně, například zakoupením školních pomůcek, zdravotnických potřeb, bezplatnou právní pomocí a podobně. 

 

pomahame-otevrena-srdce

Více informací najdete zde. Zapojte se také, prosím. Děkujeme.

 

 

2015

 

adopce-na-dalku-1     

     

     Chudoba omezuje přístup ke vzdělání. Negramotní lidé mají horší podmínky k získání práce. Vzniká tak začarovaný kruh, bez možnosti vymanit se z života v bídě. Myslíme si, že vzdělání těch nejchudších je velmi důležité.

     Proto jsme již v roce 2008 "adoptovali" guinejského chlapce jménem Simon Sylla, který žije ve velmi početné chudé rodině ve městě Conakry. Rodiče jsou rozvedeni a matka prodává zeleninu na trhu, aby uživila rodinu. Naše pravidelné platby mu umožňují studovat základní školu, kupovat si učebnice a školní pomůcky. Je pilným žáčkem školy G.S. Humaniste Kirikou v Kaporo Rail. 

 

adopce.na.dalku.1      adopce.na.dalku.2

adopce.na.dalku.3      adopce.na.dalku.4

adopce.na.dalku.6      adopce.na.dalku.5

Pokud se chcete zapojit i vy do projektu Adopce na dálku, všechny informace najdete zde. Děkujeme.