Společná pomoc

DpS2                        DpS1

Snažíme se o zachování přírodních a kulturních hodnot, o návrat k tradičním českým symbolům, jako jsou řemesla, čisté produkty z přírody, vzájemná pomoc a porozumění. Cítíme společenskou odpovědnost a proto část vašich peněz věnujeme na charitu

Letos jsme si vybrali Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu. Domov je certifikovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace a poskytuje pobytové služby osobám, který mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu.  Pomozte i vy, děkujeme.

 

ivan-kriz Ivan Kříž