Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - informační memorandum

Tento dokument poskytuje zákazníkům webového obchodu www.SativaShop.cz provozovatele Ing. Ivan Kříž, Anglická 137/11, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 12860034 informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Webový obchod www.SativaShop.cz uchovává o svých zákaznících následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, které jste nám poskytli v objednávce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka.

Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace mezi webovým obchodem a jeho zákazníky.

Údaje o objednaném zboží - zejména specifikace výrobku, počet objednaných kusů, případná sleva. Tyto údaje sbíráme jenom od vás za účelem přehledu prodeje webového obchodu.

Všechna tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti webového obchodu. Tedy ke kompletnímu vyřízení vaší objednávky včetně zaslání zboží prostřednictvím společností Česká pošta a Geis. Dále ke komunikaci s vámi, zejména k odpovědím na Vaše dotazy a žádosti.

Webový obchod www.SativaShop.cz zpracovává databázi všech zákazníků k případné e-mailové nabídce prostřednictvím e-letteru, který zasíláme 2x ročně. K tomuto účelu je od vás vyžádán aktivní souhlas. Webový obchod www.SativaShop.cz považuje vedení databáze zákazníků za svůj oprávněný zájem pro rozvíjení svého podnikání.

Údaje, které uvedete v objednávce příp. při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

Webový obchod www.SativaShop.cz vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči nám prostřednictvím faktur.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Webový obchod www.SativaShop.cz ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy webového obchodu. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Vaše identifikační a kontaktní informace jsou drženy, dokud si nevyžádáte jejich smazání. Po obdržení vaší žádosti o výmaz jsou tyto informace smazány nejpozději do 7 dnů.

Informace o vašich platbách za zboží a dalších finančních kontaktech jsou drženy 5 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví webového obchodu předmětem finanční kontroly.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro činnost webového obchodu potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.

Pro zasílání e-mailové nabídky vás žádáme o souhlas prostřednictvím aktivního potvrzení v objednávkovém procesu, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.

Ze zákonné povinnosti (zákon o účetnictví) držíme prostřednictvím kopie faktury identifikační údaje jakož i údaje o odebraném zboží a provedené platbě. Toto se týká také případného vedení reklamačního řízení či soudního sporu.

Komu vaše údaje předáváme?

Vaše identifikační a kontaktní informace jsou předávány prostřednictvím automatického importu pouze společnostem Česká pošta a Geis a to za účelem provedení dopravy zboží na vaši adresu. Tato činnost je ošetřena Zpracovatelskými smlouvami se jmenovanými společnostmi.

Vaše identifikační a kontaktní informace spolu s informacemi o odebraném zboží a platbě mohou být poskytnuty za účelem kontroly účetnictví ze zákonné povinnosti orgánům státní správy.

Kdo konkrétně vaše údaje spravuje?

Veškeré osobní údaje spravuje pouze jeden člověk - majitel webového obchodu www.SativaShop.cz Ing. Ivan Kříž.

Jaká jsou vaše další práva?

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich dat, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo u soudu. Máte právo na informaci, jaká data, v jakém rozsahu a jakým způsobem zpracováváme. Máte právo na opravu těchto dat a na jejich smazání („právo na výmaz“). Máte právo na získání kopie osobních dat, které o vás zpracováváme. Tuto kopii osobních dat vám poskytneme bez zbytečných odkladů, nejpozději ale do 10 dnů od přijetí vaší žádosti a samozřejmě zcela zdarma. Máte právo na informaci bez zbytečného odkladu při případném úniku osobních dat (my jsme povinni takovéto porušení zabezpečení dat zadokumentovat a oznámit do 3 dnů od události Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Jak chráníme vaše data?

Data v elektronické podobě jsou uložena v databázi webového obchodu, která je chráněna přístupovým heslem. Dále v počítači, který je rovněž chráněn přístupovým heslem. Na počítači je používán pouze legální operační systém s pravidelnými aktualizacemi, legální software, aktivní antivirový program a firewall, pravidelné zálohování. Uživatelé mají možnost zřídit si na webovém obchodě osobní účet, který je zabezpečen přístupovým heslem. Samotný počítač je v uzamykatelném objektu.

Data v papírové podobě (faktury, potvrzení od dopravní společnosti) jsou uložena v šanonu, který je v uzamykatelné skříni a ta se nachází v uzamykatelném objektu.

Ostatní

Před vyhotovením tohoto informačního memoranda byl zpracován podrobný datový audit a balanční test. Oba dokumenty jsou archivovány pro případnou kontrolu UOOU.

Webový obchod www.SativaShop.cz má uzavřené smlouvy s těmito zpracovateli: 

  • Shoptet - provozovatel platformy webového obchodu
  • Česká pošta - dopravce
  • Geis - dopravce
  • Heuréka - zbožový srovnávač
  • Seznam Zboží.cz - zbožový srovnávač
  • Google Analytics - statistický nástroj
  • Meta (Facebook, Instagram) - sociální sítě

 

 

SativaShop.cz
Ing. Ivan Kříž
Anglická 137/11
Mariánské Lázně
353 01
IČ: 12860034
 

V Mariánských Lázních dne 1.5.2018