Vážení zákazníci, milí přátelé! S ohledem na situaci okolo koronaviru bych Vám rád sdělil následující: zatím funguji v normálním režimu s určitými omezeními - momentálně jsem velmi zahlcen Vašimi objednávkami, proto může dojít k prodlení s odesláním až 1 týden. Naše kapacita výroby koloidních roztoků je cca 10 l denně. Nyní chodí v průměru 15 objednávek denně a v nich požadujete 20 ks stříbra, 5l balení apod. Toto bohužel nejsem schopný vyrobit za den, proto Vás prosím o pochopení. Objednávejte do 3 ks a další třeba za 2 týdny, ať se dostane na každého. Moc děkuji. Česká pošta přestává doručovat zásilky do rukou, rovnou ukládá na poštu. Abychom ulehčili pracovníkům pošty, prosíme Vás o nevyužívání dobírky - zvolte platbu převodem či kartou. Už dlouho odesíláme zásilky bez toho, že bychom čekali na připsání peněz na náš účet, takže nedochází ke zbytečnému prodlení. Bohužel někteří naši dodavatelé zrušili dodávky, týká se to např. nosních aplikátorů, lékovek na koloidní roztoky, komponentů do mastí apod., takže musíme improvizovat. prosíme Vás tedy o shovívavost. Jakmile se situace vrátí do normálu, vše poběží jako dříve. Přeji Vám hodně zdraví a klidu. Ivan Kříž

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - informační memorandum

Tento dokument poskytuje zákazníkům webového obchodu www.SativaShop.cz informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Webový obchod www.SativaShop.cz uchovává o svých zákaznících následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, které jste nám poskytli v objednávce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka.

Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace mezi webovým obchodem a jeho zákazníky.

Údaje o objednaném zboží - zejména specifikace výrobku, počet objednaných kusů, případná sleva. Tyto údaje sbíráme jenom od vás za účelem přehledu prodeje webového obchodu.

Všechna tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti webového obchodu. Tedy ke kompletnímu vyřízení vaší objednávky včetně zaslání zboží prostřednictvím společností Česká pošta a Geis. Dále ke komunikaci s vámi, zejména k odpovědím na Vaše dotazy a žádosti.

Webový obchod www.SativaShop.cz zpracovává databázi všech zákazníků k případné e-mailové nabídce prostřednictvím e-letteru, který zasíláme 2x ročně. K tomuto účelu je od vás vyžádán aktivní souhlas. Webový obchod www.SativaShop.cz považuje vedení databáze zákazníků za svůj oprávněný zájem pro rozvíjení svého podnikání.

Údaje, které uvedete v objednávce příp. při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

Webový obchod www.SativaShop.cz vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči nám prostřednictvím faktur.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Webový obchod www.SativaShop.cz ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy webového obchodu. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.

Vaše identifikační a kontaktní informace jsou drženy, dokud si nevyžádáte jejich smazání. Po obdržení vaší žádosti o výmaz jsou tyto informace smazány nejpozději do 7 dnů.

Informace o vašich platbách za zboží a dalších finančních kontaktech jsou drženy 5 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví webového obchodu předmětem finanční kontroly.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro činnost webového obchodu potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.

Pro zasílání e-mailové nabídky vás žádáme o souhlas prostřednictvím aktivního potvrzení v objednávkovém procesu, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.

Ze zákonné povinnosti (zákon o účetnictví) držíme prostřednictvím kopie faktury identifikační údaje jakož i údaje o odebraném zboží a provedené platbě. Toto se týká také případného vedení reklamačního řízení či soudního sporu.

Komu vaše údaje předáváme?

Vaše identifikační a kontaktní informace jsou předávány prostřednictvím automatického importu pouze společnostem Česká pošta a Geis a to za účelem provedení dopravy zboží na vaši adresu. Tato činnost je ošetřena Zpracovatelskými smlouvami se jmenovanými společnostmi.

Vaše identifikační a kontaktní informace spolu s informacemi o odebraném zboží a platbě mohou být poskytnuty za účelem kontroly účetnictví ze zákonné povinnosti orgánům státní správy.

Kdo konkrétně vaše údaje spravuje?

Veškeré osobní údaje spravuje pouze jeden člověk - majitel webového obchodu www.SativaShop.cz Ing. Ivan Kříž.

Jaká jsou vaše další práva?

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich dat, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo u soudu. Máte právo na informaci, jaká data, v jakém rozsahu a jakým způsobem zpracováváme. Máte právo na opravu těchto dat a na jejich smazání („právo na výmaz“). Máte právo na získání kopie osobních dat, které o vás zpracováváme. Tuto kopii osobních dat vám poskytneme bez zbytečných odkladů, nejpozději ale do 30 dnů od přijetí vaší žádosti a samozřejmě zcela zdarma. Máte právo na informaci bez zbytečného odkladu při případném úniku osobních dat (my jsme povinni takovéto porušení zabezpečení dat zadokumentovat a oznámit do 3 dnů od události Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Jak chráníme vaše data?

Data v elektronické podobě jsou uložena v databázi webového obchodu, která je chráněna přístupovým heslem. Dále v počítači, který je rovněž chráněn přístupovým heslem. Na počítači je používán pouze legální operační systém s pravidelnými aktualizacemi, legální software, aktivní antivirový program a firewall, pravidelné zálohování. Uživatelé mají možnost zřídit si na webovém obchodě osobní účet, který je zabezpečen přístupovým heslem. Samotný počítač je v uzamykatelném objektu.

Data v papírové podobě (faktury, potvrzení od dopravní společnosti) jsou uložena v šanonu, který je v uzamykatelné skříni a ta se nachází v uzamykatelném objektu.

Ostatní

Před vyhotovením tohoto informačního memoranda byl zpracován podrobný datový audit a balanční test. Oba dokumenty jsou archivovány pro případnou kontrolu UOOU.

Webový obchod www.SativaShop.cz má uzavřené smlouvy s těmito zpracovateli: 

  • Shoptet - provozovatel platformy webového obchodu
  • Česká pošta - dopravce
  • Geis - dopravce
  • Heuréka - zbožový srovnávač
  • Seznam Zboží.cz - zbožový srovnávač
  • Google Analytics - statistický nástroj
  • Facebook - sociální síť

 

 

SativaShop.cz
Ing. Ivan Kříž
Anglická 137
Mariánské Lázně
353 01
IČ: 12860034
 

V Mariánských Lázních dne 1.5.2018