Otázky & odpovědi aneb co všechno jste chtěli vědět o koloidním stříbru (a nebáli jste se zeptat)

koloidni-stribro-otazky-odpovedi

 

Nějak se nám tu poslední dobou hromadí vaše dotazy. Zlata Konopná nelenila a raději to pro vás všechno sepsala:

Q: Co je to vlastně koloidní roztok?

A: Koloid je stav, do něhož lze dostat většinu látek, prostě je to jedna chemická látka rozptýlená v jiné. Pozor, rozptýlená, nikoliv rozpuštěná. Základem koloidního stavu jsou dvě látky různého skupenství, jedna zamíchaná do druhé, kdy velikost částic té rozptýlené je v rozmezí 1 nm až 1000 nm.

Q: Jak vlastně koloidní stříbro působí?

A: Koloidní stříbro účinkuje přímo v buňkách mikroorganismů, které ohrožují naše zdraví. Koloidní stříbro ničí enzymy, které jsou u jednobuněčných mikroorganizmů (viry, bakterie a plísně) zodpovědné za zásobování kyslíkem. Dýchací řetězec mikroorganizmů je tím přerušen a původci během několika minut odumírají.

Q: Má léčení stříbrem nějakou tradici?

A: Zajisté, první zmínky o pozitivních účincích stříbra se objevují ve starověké Číně (cca 7000 let př. n. l.), kdy se v akupunktuře kvůli infekci začaly používat stříbrné jehly. Více naleznete v tomto článku Historie léčby koloidním stříbrem

Q: Pro koho není koloidní stříbro vhodné?

A: Pro těhotné a kojící ženy, pro osoby trpící zvýšenou citlivostí či alergií na metalické stříbro.

Q: Hrozí při užívání koloidního stříbra nějaké nežádoucí účinky?

A: Pouze u lidí s kontaktní alergií na metalické stříbro. Pokud běžně nosíte stříbrné řetízky, prstýnky nebo náušnice a nemáte z toho žádné kožní problémy, nemusíte se alergické reakce bát. Koloidní stříbro určené pro vnitřní užívání není pro lidský či zvířecí organismus toxické, tělo ho snadno vyloučí při močení. Při detoxikaci organismu koloidním stříbrem se do těla uvolňuje mnoho odumřelých patogenů a a to má za následek, že můžete pociťovat nepříjemné příznaky, jako např. bolest hlavy, škrábání v krku, neklid, psychickou nepohodu apod. Tyto příznaky odezní během krátké doby po kompletním vyloučení patogenů z těla. Pomůžete tomu pravidelným pitím čisté vody po celý den.

Q: Slyšela jsem, že po dlouhodobém užívání koloidního stříbra může člověk onemocnět argyrií a zmodrat, je to pravda?

A: Onemocnění zvané argyrie skutečně existuje, ale je velice vzácné. V podstatě se jedná o předávkování stříbrem, které není určené pro vnitřní užívání. Organismus ho pak nedokáže vyloučit v dostatečné míře a stříbro se ukládá v některých orgánech (např. v játrech), často v kůži. Ta postupně získá šedomodré zbarvení. Zdokumentované případy onemocnění argyrií byly způsobeny užíváním stříbrných solí, vdechováním stříbrného prachu apod., tedy ne koloidním stříbrem. V ČR nebyl nikdy žádný případ evidován. Podobněji o argýrii viz článek Koloidní stříbro a argýrie.

Q: Vzniká na koloidní stříbro rezistence stejně jako při užívání antibiotik?

A: Na rozdíl od antibiotik koloidní stříbro účinkuje přímo v buňkách mikroorganismů, které ohrožují naše zdraví. Tento princip působení je i důvodem, proč si patogeny nemohou na koloidní stříbro vyvinout rezistenci. To znamená, že koloidní stříbro je účinné i při opakovaných a dlouhodobých aplikacích.

Q: Může se koloidní stříbro užívat i preventivně?

A: Ano, koloidní stříbro může být použito i k prevenci, protože podporuje imunitní systém a ulehčuje mu jeho funkce.

Q: Lze koloidní stříbro použít k detoxikaci organismu?

A: Koloidní stříbro umožňuje očistu organismu od patogenů, působí jako celková detoxikace. Jarní nebo podzimní třítýdenní očistná kúra vám zajistí léto či zimu bez nachlazení, bez plísní na nohou, bez akné.

Q: Když koloidní stříbro ničí bakterie, nemohou zlikvidovat i "hodné" střevní bakterie?

A: Ano, k tomu při dlouhodobém užívání velkých dávek stříbra skutečně může dojít. Proto se doporučuje užívat při léčbě koloidním stříbrem i kvalitní laktobacily.

A: Jaké je správné dávkování koloidního stříbra?

Q: Vše je popsáno v tomto článku Dávkování koloidního stříbra. Nejlepší je brát stříbro na lačno nebo alespoň 2 hodiny po jídle. Po užití stříbra doporučuji alespoň půlhodinovou pauzu před další konzumací jídla či pití. Protože kyselé šťávy v žaludku působí na polknuté stříbro, je vhodné roztok podržet v ústech po dobu několika minut a teprve pak polknout.

Q: Většina prodejců označuje koncentraci stříbra v jednotkách ppm a tady vidím koncentraci pouze v mg na litr. Proč?

A: Zkratka ppm je z latiny - pars per milion (někdy se též uvádí anglický význam parts per million) a znamená počet částic na jeden milion (částic). Takže např. koncentrace koloidního stříbra 10 ppm znamená, že v roztoku je 10 částic (molekul) stříbra na milion částic roztoku. Umíte si tento údaj představit? Jak ho změříte, ověříte? Kdežto údaj složení koloidního stříbra 14 mg Ag v 1 L demineralizované vody je jasný a jednoznačný a je snadné ho ověřit, např. na plynovém chromatografu. Toto označování koncentrace mi zkrátka připadá „férovější“. A poznámka na konec: v praxi se ppm neměří, ale vypočítává...

Q: Ale já jsem na vlastní oči viděla takový malý strojek na výrobu koloidního stříbra a tam byla měřící stupnice označená v ppm?

A: Na to je jednoduchá odpověď, v podstatě je to podvod. Ten měřák měří elektrickou vodivost roztoku (v mS nebo v S) a je přecejchován na jednotky ppm. Jinými slovy, hodnota ppm je velmi nepřesná.

Q: Aha, ale jak lze toto tvrzení ověřit? 

A: Velmi jednoduše. Změř obsah stříbra dle návodu v ppm a pak nasyp do roztoku trošku kuchyňské soli a zamíchej. Pokud měřák ukáže stejnou hodnotu, pak je vše v pořádku. Pokud se hodnota ppm bude podstatně lišit, pak je to běžný levný měřák odporu s vymyšlenou stupnicí ppm.

Q: Jak mám správně skladovat koloidní stříbro?

A: Nejlépe v temnu, za stálé teploty (10 - 25°C), ale ne v chladničce. Mimo dosah elektrického a magnetického pole (tj. ne v blízkosti el. přístrojů, mikrovlnné trouby, reproduktorů, PC, TV, mobilu apod.). Ideálně v tmavých skleněných lahvích hydrolitické třídy 2 nebo tmavých plastových lékovkách (obé je originální balení Koloidního stříbra 500 ml zde v e-shopu). Pozor na nekvalitní láhve - ze skleněných se můžou do roztoku uvolňovat uhlík, vápník, sodík, křemík a další prvky, které reagují se stříbrem za vzniku nežádoucích stříbrných solí. Plastové láhve (kromě lékovek) zase mohou uvolňovat mnoho druhů organických příměsí.

Q: A jak dlouhou mohu stříbro skladovat?

A: Zavřené až 1 rok, ale podmínkou je koncentrace maximálně do 15 mg / L, kvalitní demineralizovaná voda (do 0,4 mS) a dodržení výše uvedených podmínek (teplota, tma, blízkost el. přístrojů). Pokud je láhev otevřená a ke stříbru může kyslík, účinnost koloidu se v čase snižuje. Doporučuji ho spotřebovat do 1 měsíce od otevření.

Q: Proč prodáváš koloidní stříbro pouze v koncentraci 14 mg / L?

A: Právě kvůli jeho trvanlivosti - viz má předchozí odpověď. Tato koncentrace je dostatečná pro většinu použití. Samozřejmě jsem schopná na zakázku vyrobit mnohem silnější koncentrace.

Q: Pomůže koloidní stříbro i zvířatům?

A: Ano, máme zadokumentovány hodně případů pozitivního působení koloidního stříbra na psy, kočky a koně. Více podrobností se dozvíte ve článku Koloidní stříbro pomáhá zvířatům.

Q: Jaká je správná barva koloidního stříbra? Viděla jsem zcela čirý roztok, slabě nažloutlý i roztok s hnědou či šedou barvou.

A: Dle mých dlouholetých zkušeností barvu koloidního stříbra ovlivňují tyto faktory: 1. velikost částic stříbra, resp. použití výrobního přístroje s nestabilizovaným napětím a proudem, kdy dochází k uvolňování částic stříbra s přílišnou velikostí - koloidní roztok je pak zbarvený téměř do hněda. 2. nedokonale pročištěná a upravená voda s vysokou vodivostí - zbarvení koloidu do šeda. 3. vyšší teplota okolí při výrobě - zbarvení koloidu lehce do žluta. Ideální tedy je čirý nebo lehce nažloutlý roztok.

Q: A jak je to tedy s velikostí částic stříbra, co je správné?

A: Pro tělo je nebezpečné vnitřní užívání koloidního stříbra s obsahem velkých částic Ag. Organismus musí vyvinout enormní snahu, aby ho z těla vyloučil a ne vždy se mu to daří. Velké částice se usazují v těle, nejčastěji v játrech, ledvinách a v kůži a to samozřejmě není žádoucí. Proto bych nikdy neradila užívat vnitřně koloidní stříbro nahnědlé nebo šedé barvy. Naopak při správné výrobě koloidního stříbra jsou částice Ag v roztoku malé velikosti, takže v těle provedou svůj úkol a bez problémů z těla "odejdou". A tento typ koloidního stříbra je čirý.

Q: Takže čím menší částice stříbra v koloidu - tím lepší?

A: Čím menší částice stříbra, tím jsou účinnější proti bakteriím, to je pravda. Ale je zde jedno velké ale: čím menší částice, tím jsou pro organismus toxičtější. Naštěstí existuje kompromis.

Q: Jaký kompromis? A vůbec - jak to všechno víš??

A: Odvolávám se na habilitační práci RNDr. Libora Kvítka, Csc. z jeho výzkumu na přírodovědné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci z roku 2008. Měřením toxicity koloidního stříbra byla stanovena hladina "neškodné pro vícebuněčný organismus" u roztoků s velikostí částic stříbra od 29 nm výše.

Q: A jakou velikost částic má tedy naše koloidní stříbro?

A: Naše koloidní stříbro má velikost částic od 29 do 40 nm. Viz diagram rozložení velikosti částic stříbra na měřeném vzorku od firmy Malvern Instruments (serial number: 3232/15).

Q: Jak poznám, že výrobce či prodejce koloidního stříbra je seriozní a prodá mi roztok deklarované kvality, tedy hlavně s obsahem částic stříbra správné velikosti?

A: Dobrá otázka, to vlastně na první pohled poznat nejde. Asi nejlepší je doporučení od člověka, který takové stříbro vyzkoušel a ono  mu pomohlo. Přesto existují určité signály, kdy byste měli minimálně zpozornět: výrobce není dohledatelný (nestojí za ním konkrétní osoba), neuvádí žádné kontaktní údaje. Není možná fyzická návštěva výrobce (prodejce), osobní konzultace a odběr zboží. Má nápadně nízké ceny. Není schopen prokázat, jak velké jsou částice stříbra v roztoku, např. výsledkem měření v nezávislé laboratoři. 

Tak díky, hned jsem chytřejěí a klidnější :-)


Máte také nějakou otázku ohledně koloidního stříbra? Napište nám zde a my vám v co nejkratší době odpovíme.

                                                                      Vaše

                                                                                      Zlata Konopná