Přání našim zákazníkům

Vánoce - dárky

Drazí přátelé, přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a štěstí, pro vás i pro vaše drahé!

S úctou a poděkováním

Ivan Kříž s rodinou